Biểu Phí

Chi phí trên 1 đơn hàng


Chi tiết

1. Phí ship nội địa Trung Quốc

Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho TQ của chúng tôi

2. Chi phí mua hàng

Phí mua hàng tính theo % và cước vận chuyển nhanh tính theo kg

3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)

Đóng gỗ ngoài kiện để chống móp méo

1. Phí ship nội địa Trung Quốc


Phí ship Trung Quốc

Chi tiết

Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ shop TQ đến kho của chúng tôi tại TQ (nếu có)

2. Phí mua hàng và phí vận chuyển cân nặng

 

Tiền Đơn Hàng/shop
Phí dịch vụ
(Cọc 70%)
Hà Nội (đ/kg)
Hồ Chí Minh (đ/kg)
Trên 3 Tr 1,2% 10.000 13.500
2-3 Tr 2,5% 13.000 17.000
0-2 Tr 4,0% 22.000 27.000
Phí dịch vụ tối thiểu 25.000đ Quy đổi chia 5000

 

 

Cách tính phí cân nặng:

Phí cân nặng sẽ tính theo kết quả lớn nhất giữa tiền cân thực và tiền cân quy đổi,

Ví dụ: phí cân nặng của một đơn hàng trên 3 triệu về Hà Nội được tính như sau:
Cân nặng thực của kiện hàng: 100kg => tiền cân thực: 100 x 10.000 =1.000.000 đ,
Cân nặng quy đổi của kiện hàng: 90kg => tiền cân quy đổi: 90 x 10.000 = 900.000 đ,
Vậy đơn hàng sẽ được tính theo kết quả lớn hơn là giá tiền cân thực = 1.000.000 đ,

Lưu ý:

- Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng nhập kho Việt Nam

- Phí dịch vụ tối thiểu cho một đơn hàng là: 25.000đ

- NHTK.VN không làm tròn cân nặng. Riêng các kiện hàng có cân nặng dưới 1kg sẽ được tính là 1kg.

3. Phí đóng gỗ (Tạm ngừng)


Kg đầu tiên

Kg tiếp theo

Phí đóng kiện

20 tệ

0.8 tệ